Project Description

'דרך' סמינרים לנוער

מרכז חינוכי שיוצר ומוביל סדנאות וסמינרים לבי"ס על-יסודיים ברחבי הארץ, לתנועות וארגוני נוער, ולחברות נוער ביישובים וקיבוצים כבר למעלה מעשרים שנה. המרכז מדריך תהליכים חינוכיים, ערכיים וחוויתיים, אשר במרכזם דיאלוג ער סביב סוגיות במציאות החברתית בישראל, כגון: חברה וכלכלה, ציונות ומורשת ישראל, גזענות, פלורליזם ואזרחות אחראית ופעילה. הסמינרים והסדנאות מכוונים לכלל תלמידי ביה"ס, לקבוצות מנהיגות ולעבודה עם צוותים חינוכיים. 

קישור לאתר של דרך

'האדמה'

פרויקט חינוכי לצעירים אחרי-צבא, המשלב עבודה חקלאית ולמידה סביב תכנים של ציונות, חלוציות ומורשת ישראל. הפרויקט משלב התנסות בחיי שיתוף במסגרת של קבוצה.

מסעות בני-נוער ומבוגרים לפולין

במסעות התנועה לפולין שמים דגש ייחודי על הכרות עם העם היהודי ערב השואה, הכרות עם תנועות הנוער בגולה ועם כוחות המרד. בוגרי התנועה הוכשרו כמדריכים מוסמכים למסעות לפולין, והם מובילים קבוצות של נוער ומבוגרים.

הכשרות סגלי פיקוד וקצונה בצה"ל

במסגרת 'מכון שיטים- ארכיון החגים הקיבוצי' פעילות ענפה עם יחידות צה"ל השונות. פעילות חינוכית סדנאית, הרצאות, סיורים ומסעות.