Project Description

'בתי-שוקו' לילדים

מועדונים לילדים בטווח הגילאים א'-ו', הפועלים בשעות אחה"צ. הבתים מהווים מרחב קהילתי פתוח ובטוח בלב-השכונה, ומעניקים מענה חינוכי-קהילתי קבוע למאות ילדים מדי שנה. במסגרת הבתים זוכים הילדים למענים רגשיים וחברתיים ולפעילות העשרה מגוונת.

בתי-חינוך לנוער

מודל ייחודי המשלב מפגש חברתי, מועדון נוער, קידום לימודי ופעילות בתנועת-נוער. בתי החינוך יוצרים סביבה ייחודית למפגש חיובי בין בני-נוער מרקעים שונים, ומפגש חינוכי עם דמויות בוגרות משמעותיות. הבתים פועלים בעיקר בשכונות בפריפריה הגאו-חברתית. הבתים מזמינים את הנוער הפעיל בהם לעמדת אחריות, מנהיגות וצמיחה אישית, דרך התנסות בתכניות הדרכה ומעורבות חברתית, קורסי מדריכים צעירים, מסע לפולין ושנת שירות במסגרת תנועת הנוער: 'המחנות העולים'.