"מדינת ישראל תהא פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות; תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה; תהא מושתתת על יסודות החירות, הצדק, השלום לאור חזונם של נביאי ישראל; תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין" (מתוך מגילת העצמאות)

תנועת קבוצות הבחירה של המחנות העולים מחויבת לחזון החברתי שבמגילת-העצמאות. מתוך מחויבות זו, לצד הפעולה החינוכית-חברתית הענפה אנו פועלים גם לשינוי מדיניות ציבורית ויצירת שותפויות עם ציבורים שונים בחברה הישראלית. זאת תוך סירוב לעצום עין לעוולות אנושיות וחברתיות, וסירוב לתת יד להמשך התפוררות המרקם החברתי בישראל, תוצר של המדיניות החברתית-כלכלית השלטת בעשורים האחרונים. לאחר קיץ 2011, הקמנו עם שותפים ופעילים נוספים את 'הפורום לצדק חברתי', במטרה להאבק על כינונה של מדינה שוחרת שלום ובה צדק חברתי, לאור חזון נביאי ישראל. במקביל יצרנו שותפות עם מגזרים שונים בחברה תחת מועצת הקבוצות והקהילות המשימתיות.