אנו רואים עצמנו כחוליה בשרשרת ציונית ארוכת שנים של חלוצים המאמינים שתיקון החברה עובר גם דרך תיקון עולם העבודה והתעסוקה. אנו רואים ביצור חלק מהיצירה שלנו בעולם.