החינוך הוא לב השליחות שלנו. לצד פעילותם של חברים רבים מאיתנו בהדרכה בתנועת הנוער המחנות העולים, בחרנו להקים מסגרות חינוכיות פורמאליות ובלתי-פורמאליות חדשות. מסגרות לילדים, נוער, צעירים ומבוגרים. מסגרות אלו מהוות מרכז חינוכי של כ-50,000 משתתפים ומשתתפות, מרביתם בפריפריה הגאוגרפתית-חברתית. אנו מאמינים שעשייה זו קריטית לאיחוי הרקמה העדינה של החברה הישראלית עליה מושתת מדינת ישראל.