Project Description

צוותים חינוכיים בבתי-ספר

בוגרי התנועה משמשים כמחנכים במספר בתי-ספר ברחבי הארץ. מלבד היותם חלק אינטגרלי מחדר-המורים, הבוגרים פעילים ביצירת תכניות תגבור וקידום לימודי, תכניות להארכת יום הלימודים, בפעילות החינוך החברתי בבית-הספר ובהפעלת מרחבי למידה ייחודיים. כל אלה שואבים מרוח החינוך הבלתי-פורמאלי של תנועת הנוער, ומביאים אותה אל תוך כתלי בתי-הספר.

'החממה האקולוגית עצמון'

כחלק ממתחם בית הספר היסודי 'עצמון' בנוף-הגליל, הקמנו חממה אקולוגית-חקלאית – בה לומדים תלמידי בית-הספר תוך התנסות בחקר וטיפוח גידולים שונים, בנייה ובישול. החממה משלבת לימודי מדע, סביבה, חקלאות ואמנות, תוך דגש על שיתוף פעולה, עבודת צוות וכבוד הדדי. התלמידים חוקרים בעצם תהליכי נביטה וגידול של צמחים, פירות וירקות. מתנסים בבנייה ובעבודות עץ, מגדלים ירקות ומקיימים 'מסעדה', בה הם נהנים מפרי עמלם והופכים אותו לארוחה פתוחה לתלמידי בית-הספר.