Project Description

'על גבול האור' – משלחת חינוכית לעבודה עם ילדים ונוער פליט באוגנדה

טקסט לניסיון

"על גבול האור" הינו פרויקט חינוכי, במסגרתו אנו מדריכים ילדים/ות ונערים/ת דרום סודנים, פליטי מלחמת אזרחים עקובה מדם, אשר היו חניכי תנועת "המחנות העולים" בישראל, הוחזרו לדרום סודן עם הקמתה וחיים כיום באוגנדה. הפרויקט הינו פרי שיתוף פעולה עם עמותת BECOME, המאפשרת לילדים שחיו בישראל ללמוד ולחיות בבטחה באוגנדה. על גבול האור, מהווה המשך ישיר של פעולתנו עם ילדים פליטים בישראל. הוא צמח ממציאות שמאירה באופן חד וישיר, את המשמעות של הפקרת אנשים שהתדפקו על דלתותינו, לגורלם. פעולתנו החינוכית באוגנדה מבקשת לצאת מתוך הוויית חייהם של חניכי הפרויקט והכבוד לה, מתוך עברם ושורשי יניקתם, מתוך התכנים והסוגיות שמעסיקות אותם, על שלל מרכיבי הזהות שאימצו לעצמם בנדודיהם בעל כורחם. בתוך כך, מזה מספר שנים נוסעים, פעמיים בשנה, צוותי הדרכה לפגוש את החניכים בחופשות מבית הספר ולהעביר פעילות מעצימה, משמעותית ומפיגה. 

קישור לכתבה של חדשות 12 (אפרת לכטר)