השאלה הגדולה היא האם אתה נכון להיות במקום שהעם צריך אותך? 

חיים גורי בשיחה עם חברי המחנות העולים

״ עליכם ללמד בני – אדם לחיות בתוך מערכת-סתירות אבל לגבש עיקרי – אמונה כמו האמונה בשוויון ערך – האדם ובכבודו של האדם העובד. עליכם לאשש וללמד את כל הדברים שדורות של אמונה בנו בארץ בצורה מפוארת. את עיקרי המסורת, למשל, שבלעדיה אנו חסרי זהות לאומית. עליכם להיות היורשים הרוחניים של המיטב היקר של המחשבה היהודית לדורותיה. עליכם לעשות כל פעם 'ספירת – מלאי' ששואלת: מה עכשיו? ״ (חיים גורי בשיחה עם חברי המחנות העולים)

מי אנחנו

תנועת 'קבוצות הבחירה של המחנות העולים' היא היצירה והבית שלנו בחברה הישראלית

לקחנו על עצמנו להמשיך ולהגשים את הרעיון הציוני – חברת מופת במדינה יהודית-דמוקרטית

קרא עוד

פעולתנו בחברה

הפעילות החינוכית

מנהיגות והעצמת ילדים ונוער בהדרה, חינוך, צדק ומורשת
קרא עוד

מאבקים חברתיים

מערכת הבריאות הציבורית, חיזוק הדמוקרטיה ומגן חקלאות ישראל
קרא עוד

הפעילות היצרנית

חקלאות ציונית-חלוצית בנערן ומשעול מערכות מידע
קרא עוד

חדשות התנועה

לחדשות נוספות