Project Description

סדנאות לילדים ונוער

בני הנוער חשופים למידע רב שאינו מהימן ונתונים ללחץ רב שמוזן ע"י דימויים מתרבות הפורנו, המביא לא פעם למצבי מצוקה. לשם כך, יצרנו סדנאות וסמינרים בבי"ס ובחברות נוער, העוסקות במיניות בריאה ומיטיבה. אנו רואים בכך שליחות אמיתית בהנגשת הידע ובמפגש ישיר עם בני ובנות נוער רבים.

למידע נוסף הכנסו למרכז דרך

סדנאות לצוותים חינוכיים ולהורים

השיחה החינוכית על מיניות ומגדר מהווה עבור הורים ומחנכים רבים קושי גדול. מטרת סדנאות אלה היא הענקת כלים להורים ולצוותים החינוכיים להיות בשיח פתוח עם הילדים ובני-הנוער על נושאים אלה, להעניק להם מידע מהימן ורלוונטי וכך להפחית באופן משמעותי מצבי סיכון, מצוקה ואף פגיעה עצמית בקרב הנוער, ואזלת-יד של המבוגרים הסובבים אותם.