החברות של שרונה ושירה

שירה ושרונה נפגשו בשנת 2018, כששירה הייתה מנהלת מתחילה בבית ספר עצמון ושרונה הגיעה להיות מדריכת מוגנות. מפגש שמבחוץ יכול להראות כמו יחסי מנהלת-עובדת, הפך לשותפות עמוקה, תחושת אחריות משותפת על החינוך בנוף הגליל [...]