Project Description

חקלאות בנערן

משמעותה של החקלאות היא רבה יותר מגידול פרי או ירק בלבד. החקלאות הציונית מחברת בין יצירה, ארץ ואנשים ולכן היא מפעל חינוכי של העם היהודי בארצנו. דרך מטעי התמרים, מטע הליצ'י וחממת הפרחים, מתרחבת פעולתנו החינוכית-חברתית.
הענפים שלנו משמשים כבמה לתיקון שוק העבודה, וכן ככר למפגשים חינוכיים עם קבוצות צעירים מרחבי הארץ. אנחנו מבקשים לעבוד ולחנך לעבודה. האמירה "עבודה חקלאית זה לא בשבילי" מניחה שהעבודה הקשה היא "בשביל מישהו אחר". למול זה, הצוותים שלנו קמים יום יום כשעוד חושך בחוץ, עובדים קשה בימי הקיץ הלוהטים של בקעת הירדן, באותן מטלות ועל אותם עצים, כי אין עבודה שאינה "ראויה" לנו ושמורה רק ל"אחר". גם זה חלק משוויון ערך האדם שלנו.