Project Description

"לבריאות הציבור אין חסים פה על ממון… הריבית משתלמת בדורות הבאים"

(אלטנוילנד, בנימין זאב הרצל)

חוזה המדינה, בנימין זאב הרצל, השכיל להבין כי הבריאות איננה ולא צריכה להיות סחורה, ולכן קבע בחזונו כי בחברת המופת הציונית שתקום בארץ, שירותי הבריאות יהיו זמינים לכל אדם ללא קשר למצבו הכלכלי. על בסיס תפיסה זו נבנתה בארץ ישראל מערכת בריאות ציבורית מפוארת, שהבטיחה בריאות שווה לכל אדם באשר הוא אדם. חובתה של כל חברה לדאוג לבריאות תושביה ללא אפליה על רקע גיל, דת, גזע, מין, מעמד חברתי ומקום מגורים.

בעשרות השנים האחרונות נמצאת מערכת הבריאות הציבורית בתהליך אכזרי של שחיקה. ייבוש תקציבים מאסיבי מותיר חולים רבים ללא הטיפול שהם נזקקים לו, ההוצאה הפרטית על בריאות מזנקת, מערכת הבריאות הפרטית נוגסת בזו הציבורית ומחלישה אותה, ואמון הציבור במערכת הציבורית הולך ומתערער. אנו קוראים לשינוי מגמה זו. על מדינת ישראל לקחת אחריות על בריאותם של אזרחיה ולשים את הבריאות בראש סדר העדיפויות הלאומי.

במהלך שנת 2014 הובלנו את ה'פורום לצדק חברתי' בקמפיין לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית. מרכז המאבק היה כנגד הכנסת השר”פ- שרותי רפואה פרטיים למערכת בתי החולים הציבוריים ודרש לחזק את המערכת ע”י תקצוב ציבורי נאות. הקמפיין היה מוצלח. הוא השפיע מאוד על המלצות הועדה לחזק את המערכת בתקציב ציבורי ולהתנגד לשר”פ בבתי החולים הציבוריים. בחודש דצמבר הקמפיין זכה בפרס דרור (ע”ש דרור שטרנשוס) לקמפיינים חברתיים. הפרס הוענק לנו יחד עם שותפינו למאבק האגודה לזכויות האזרח ורל”א).

החל משנת 2020 אנחנו שותפים ב׳פורום החירום הלאומי-5 מיליארד לבריאות' במטרה לדאוג להגדלת תקציב הבריאות ב-5 מיליארד ₪, זאת תוך שינוי ב-3 מדדים מרכזיים שלפיהם תקציב הבריאות מתעדכן- יוקר מחייה, דמוגרפיה וטכנולוגיה. נייר עמדה בנושא