Project Description

אנרגיה אלטרנטיבית

בימינו יצרנות היא לא רק גידול חקלאי, מפעל או חברת היי-טק. יצרנות היא גם היכולת להשתמש במשאבים הקיימים להפקת אנרגיה ירוקה. כיום אנחנו מייצרים בעזרת מערכות סולאריות, כ 90% מכמות החשמל שקיבוץ נערן צורך בשנה. גם מדינת ישראל הולכת בכיוון הזה, והציבה לעצמה יעד שאפתני שעד לשנת 2030 כ-17% מיצור החשמל בישראל יהיה באמצעות אנרגיה מתחדשת. אנחנו גאים להיות חלק מהמאמץ הלאומי. מבחינתנו זהו כלי שהוא גם סביבתי וגם מאפשר לנו להפנות משאבים כלכליים נוספים לפעולה החינוכית והחברתית שלנו.