״ כואב לנו, ואלה ימים של משבר. ושוב החרב של הנאו-ליברליזם שלוח הרסן מונפת על החקלאות הישראלית. נעמוד בזה ביחד. חזקים ומאוחדים.״

לקראת השנה החדשה ערן אבידור, חבר המעגל הבוגר בנערן וחקלאי במטע התמרים התנועתי, כותב על המשמעות של עבודה חקלאית דווקא בימים אלה. הכתבה פורסמה בביטאון ׳מעת לעת׳ בהוצאת משקי דן.