אלי גלוחוב, מדריך במשלחת הראשונה של התנועה ללובלין, הגיע להתראיין בערוץ 9 ולספר לצופים על מה שפגש